Search for:
  • Home/
  • Games News/
  • ชง ครม.ทิ้งทวน ดันท่องเที่ยววาระแห่งชาติ ปั๊มรายได้ 6 ล้านในปี 70

ชง ครม.ทิ้งทวน ดันท่องเที่ยววาระแห่งชาติ ปั๊มรายได้ 6 ล้านในปี 70

นายพิพัฒน์รัชกิจประการรมว.การท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าในการประชุมครม.วันที่14มี.ค.นี้กระทรวงฯ จะเสนอวาระแห่งชาติเรื่องฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวระยะ5ปีปี66-70ให้ที่ประชุมพิจารณาเพื่อผลักดันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและยั่งยืนพร้อมกับตั้งเป้าหมายเพิ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติให้ถึง60ล้านคนและสร้างรายได้เข้าประเทศปีละ6ล้านล้านบาทหรือคิดเป็น25%ของจีดีพีภายในปี70

“สภาพัฒน์มอบโจทย์ให้กับกระทรวงท่องเที่ยวที่ท้าทายมากโดยปีนี้คาดว่าจะมีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามา25ถึง30ล้านคนและสร้างรายได้ประมาณ2.4ล้านล้านบาทและในปี70ต้องทำรายได้ที่6ล้านล้านแต่ขณะเดียวกันเราจำเป็นต้องรักษาคุณภาพทางการท่องเที่ยวควบคู่กันไปด้วยเพื่อไม่ให้เกิดความแออัดตลอดจนต้องสรรหานักท่องเที่ยวที่เข้ามาโดยที่ไม่ต้องใช้ปริมาณซึ่งจุดนี้ต้องหาความสมดุล”คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับวาระแห่งชาติเรื่องฟื้นประเทศด้วยท่องเที่ยวจะเป็นนโยบายสำคัญของพรรคด้วยซึ่งประกอบด้วย3แนวทางได้แก่1.พร้อมรับ2.พัฒนาและ3.พลิกโฉมประเทศไทยโดยในส่วนการพร้อมรับปี2566-2567จะทำเรื่องที่เราหยุดไป2ปีการเตรีมความพร้อมสะอาดปลอดภัยเป็นธรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยชูเรื่องความพร้อมของประเทศคนที่มีจิตใจโอบอ้อมอารีประเพณีที่สวยงามต้อนรับนักท่องเที่ยว2.การพัฒนาปี2566-2568จะเน้นการพัฒนาท่องเที่ยวและมีการต่อยอดต่อไปจะทำในกระทวงวัฒนธรรมและกระทรวงมหาดไทยสร้างการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคต่าง ๆ

3.การพลิกโฉมปี2566-2570เดินหน้าสู่การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเทรนของโลกในปัจจุบันมีอัตราการปล่อยก๊าซคาร์บอนฯต่ำเช่นที่จังหวัดพังงาทำให้เสร็จในปี68เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ปราศจากคาร์บอน100 %หรือจังหวัดกระบี่เป็นน้ำพุร้อนน้ำเค็มที่ดีที่สุดในโลกและการผลักดันจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมระดับโลกเอ็กซ์โป2028เพื่อเป็นศูนย์กลางในการดูแลสุขภาพ

“เมื่อ3องค์ประกอบเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เรานำมาจะเดินไปพร้อมกับนโยบายบีซีจึซึ่งตรงนี้ต้องนำไปผนวกรวมกันเพื่อผลักดันการท่องเที่ยวและจะนำไปประชาสัมพันธ์ในส่วนท่องเที่ยวของไทยต้องดีกว่า”คำพูดจาก สล็อตpg